Jaroslav Šturma: Moderní poznatky o vývoji dítěte

Čtvrtek, 10. 4. 2014 od 19:00

Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici (čp. 1)

ČKA - Klub Betanie Vás srdečně zve na setkání s předním českým psychologem PhDr. Jaroslavem Šturmou na téma "Moderní poznatky o vývoji dítěte".

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vaši účast.


Převzato ze stránek Českomoravské psychologické společnosti (http://cmps.ecn.cz/dl/JaroslavSturma.html):

Jaroslav Šturma téměř celý svůj život věnuje rozvoji nových forem péče o děti se zdravotním postižením a zvláště o děti s kombinovanými vadami. Je znám jako  dětský klinický a poradenský psycholog, psychoterapeut a supervizor.

Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ukončil v roce 1970. Po studiích se již jako čerstvý psycholog seznámil s legendou dětské psychologie profesorem Matějčkem. Ten byl zpočátku jeho učitelem, později se z nich stali blízcí spolupracovníci. Jeden z jejich společných projektů bylo v roce 1993 založení Konta Bariéry, projektu finanční sbírky na principu vzájemné solidarity sloužícího ve prospěch handicapovaných spoluobčanů.

Po studiích pracoval jako psycholog v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a následně vyučoval na Dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici. S týmem spolupracovníků založil v roce 1992 denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením a stal se jeho ředitelem. V současnosti má Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy čtyři střediska s kapacitou celkem 92 klientů.

Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku. Jeho studenti mají možnost absolvovat studijní praxi v Paprsku, při přímé práci s dětskými klienty.

V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, je autorem řady učebních textů z dětské psychologie a psychopatologie (např. Říčan, Krejčířová a kol.: Dětská klinická psychologie), je spoluautorem příručky k Testu kresby postavy. Předsedou ČMPS od roku 1995, dále je místopředsedou sdružení Ochrana nenarozeného života, působil dlouhodobě ve výboru Logopedické společnosti Miloše Sováka. Je dobře znám i v zahraničí; je např. předsedou Mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby ve Velké Británii, řádným členem Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení v USA i členem vědecké rady Evropské společ-nosti pro psychologii písma. Působí jako řádný člen v Papežské akademii pro život.

V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V lednu 2003 mu byla udělena za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí Sonnenschein-Medaile. V prosinci 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Fotogalerie

Fotografie - DSCF7145.jpg
Jaroslav Šturma: Moderní poznatky o vývoji dítěte

Nahrávka

Plakát

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig