Aleš Brotánek: Proč stavět pasivní a zdravé domy?

Čtvrtek, 30. 1. 2014 od 19:00

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Jungmannova 268, Jilemnice

V prvním pořadu nového roku navštíví Klub Betanie akad. arch. Aleš Brotánek, který se se svým studiem AB Ateliér zabývá občanskou výstavbou a nízkoenergetickými a pasivními domy.

Vstupné dobrovolné.


V historických souvislostech od 19. století do současnosti o smyslu a významu potenciálu úspor, trendy a nové perspektivy na obzoru.

Jak stavět pasivní domy, aby nebyly drahé a složité?

Okolnosti optimalizovaného návrhu programem PHPP zahrnující v souvislostech okolnosti stavby, jako jsou například orientace, tvar, dispozice, obálka, výplně otvorů, tepelné mosty, kvalita provedení a další.

Jak vzdálená je vize domů (téměř) nulových?

Obzory nových technologií, které nabízí lokální soběstačnost, komfortní a zdravé prostředí v domech, ale i globální nezávislost, prosperitu a bezpečnost. V rámci možností obnovielných zdrojů neboli v limitech Božího stvoření.

Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech zděných, dřevostavbách i ze slámy?

Zkušenosti a reflexe z hledání optimálních řešení na dvanácti realizací od prvního nízkoenergetického RD 1995, včetně chyb a omylů, které není třeba opakovat v realitě současné praxe. K doplnění tématu kniha rozhovorů s investory GRADA 2012 - Klára Brotánková, Aleš Brotánek/ Jak se žije v NED a PD?


Aleš Brotánek je autorizovaný architekt zaměřený na navrhování nízkoenergetických a pasivních domů nejraději i z přírodních materiálů. Absolvent VŠUP (1984), od studií se zaměřoval na ekodesign staveb, bydlení i nábytku. Po roce 1989 se specializoval nejdříve na nízkoenergetické domy. Je autorem prvního takového RD v Česku. V současnosti navrhuje již pouze na principech pasivního domu.

Pro společnost Country Life se poprvé věnoval návrhu domu s ohledem na ekologickou stopu při výstavbě, provozu a likvidaci projektováním multifunkčního centra této společnosti. V této souvislosti navštívil USA, odkud přivezl poznatky o technologií stavění ze slámy. Od té doby uspořádal řadu kurzů stavění ze slámy v rámci občanského sdružení Ekodům, jehož je jedním ze zakladatelů a toto snažení završila spolupráce s ČVUT na požárních zkouškách, které mimo jiné prokázaly požární odolnost pro domy s nosné slámy REI 120.

Od roku 2003 přednášel pro ekologickou sekci České křesťanské akademie a na desítkách míst ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi.

Od roku 2004 jako host přednáší na Katedře enviromentálních studií FSS v Brně, na Katedře soc. a kult. ekologie FHS v Praze, na FA VUT v Brně a na ČVUT v Praze.

(převzato z www.abatelier.cz)

Fotogalerie

Fotografie - DSC_0710.jpg
Aleš Brotánek: Proč stavět pasivní a zdravé domy?

Plakát

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig