Jaroslav Šebek: Kříž versus národ? Křesťané za 1. ČSR

Čtvrtek, 11. 10. 2012 od 19:00

Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici (čp. 1)

ČKA - Klub Betánie v Jilemnici Vás ve čtvrtek 11. října srdečně zve na přednášku doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. "Kříž versus národ? Křesťané za 1. ČSR".

Akce se koná od 19.00 hod. ve velkém (erbovním) sále Krkonošského muzea v Jilemnici.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je od roku 1995 pracovníkem Historického ústavu AV ČR, v.v.i., který se věnuje zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Je autorem knihy Mezi křížem a národem, která podrobně zpracovává téma vývoje sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném období. Společně s Janem Paulasem se loni mj. podílel i na vzniku publikace Katolické noviny 1949-1989. Věnuje se publicistické činnosti v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas).

Plakát

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig