Blízký východ - co nám média nepoví

Pátek, 4. 11. 2011 od 19:00

Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici (čp. 1)

ČKA-Klub Betanie ve spolupráci s Krkonošským muzeem Vás zve na pořad:

"Blízký východ - co nám média nepoví"

Host klubu, Doc.Mg.A.Tomáš Petráň,Ph.D., režisér,kameraman a pedagog FAMU je autorem především dokumentárních filmů, velký cestovatel a obdivovatel pro nás exotických krajů.

Kromě tvůrčí práce také přednáší na FAMU v Praze a na Univerzitě Pardubice, kde předává své poznatky a zkušenosti dál, a tak ovlivňuje řadu nových tvůrců, pomáhá formovat osobnosti svých studentů, nadšených posluchačů. Nežije ovšem ani v Praze, ani v Pardubicích, nýbrž v Krkonoších, bude tedy vlastně  naším "domácím" hostem. Docent Petráň nás seznámí se zeměmi Blízkého východu, především Kurdistánem. Jistě poutavé vyprávění bude doplněno mnoha zajímavými snímky.

Zveme Vás v pátek 4. listopadu v 19 hodin do velkého sálu Krkonošského muzea v Jilemnici (bývalý pivovar).

Vstupné dobrovolné

Plakát

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig