Pět let Klubu Betanie

Cílem klubu je vytvořit prostor pro setkávání a diskuzi o tématech z oblasti umění a vědy. Chceme hledat východiska pro zlepšování mezilidských vztahů a společenského klimatu. K tomu vy užíváme umění a jeho inspiraci a vědecké poznání. Zveme na cestu objevování a poznávání.

Autor: Jana Petriláková. Publikoval Ondřej Hornig 13. 7. 2010.

Slova preambule formulovaná v září 2005 stála na počátku snahy několika nadšenců, kteří cítili potřebu obohatit kulturní život v Jilemnici a nabídnout veřejnosti novou formu setkávání se zajímavými hosty, diskutovat o tématech aktuálních i historických, seznamovat se s díly hudebními, literárními i filmovými, mít možnost hovořit s jejich tvůrci i interprety. Do jaké míry se dařilo naplňovat každý měsíc cíl klubu, musí posoudit především návštěvníci pořadů, jejichž počet byl na jednotlivých pořadech velmi odlišný – ne vždy ovšem svědčil o větší či menší kvalitě, spíše naznačil, o jaké téma je u veřejnosti zájem, a pak samozřejmě velmi jasně odrážel zájem o mediálně známé osobnosti.

K hostům, kteří navštívili Betanii vícekrát, a jistě se velmi silně zapsali do paměti nás všech, patří Mons. Václav Malý nebo umělci Alfréd Strejček se Štěpánem Rakem, jejichž podvečerní pořady před jilemnickým zámkem a v Horní Branné patřily jistě k vrcholným zážitkům uplynulých sezón klubu. Ve výčtu pozvaných hostů bychom neměli zapomenout i na další velmi zajímavé osobnosti kulturního a vědeckého světa, které nás navštívily. Připomeňme například hudebníka Jiřího Stivína, operní pěvkyni Zdenu Kloubovou, zvonaře Petra R. Manouška, herce Jiřího Stracha, manžele Tichotovy, fotografa Jiřího Štreita, skladatele Lukáše Hurníka, režisérku Hanu Kofránkovou, ekonoma Tomáše Sedláčka, filosofa prof. Erazima Koháka. Výbor klubu se také snažil připravit tematicky zajímavé večery – např. „Umění doprovázet“ s MUDr. M. Svatošovou či „Radosti a starosti současné medicíny“ s prof. MUDr. T. Hanušem.

Každou sezónu jsme byli zváni i k adventnímu posezení s poezií a hudbou. Řečeno čísly, Klub Betanie uspořádal za uplynulých pět let 39 pořadů, které navštěvovalo od 25 do 230 návštěvníků z Jilemnice a okolí. Sluší se zde poděkovat za spolupráci pracovníkům Krkonošského muzea i Společenského domu Jilm a také Informačního centra, kteří se podíleli na přípravě pořadů a jejich propagaci.

Ke každému hodnocení patří i přání do budoucna. Jaké je přání pořadatelů? Aby byli návštěvníci spokojeni a odcházeli z klubu obohaceni o nové podněty a myšlenky. A aby činnost Betanie ještě více zaujala pedagogickou veřejnost a mohli jsme se při pořadech setkávat s větším množstvím pedagogů i studentů jilemnických škol. Popřejme tedy Betanii mnoho dalších zajímavých hostů a stálý zájem ze strany veřejnosti.

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig