Betanie - aneb chvíle nevšedních zážitků

Ty poslední? Prosincové setkání s panem Manouškem, světově proslulým zvonařem. Renesanční člověk!

Autor: Eva Červinková. Publikoval Ondřej Hornig 28. 1. 2007.

Komu by neučarovala zanícenost, s níž o svém řemesle vyprávěl. Kulturnost jeho vyjadřování by mu mohl leckdo závidět. Jeho vyprávění ale vzbuzovalo také lítost, to proto, že chybí zájem státu pomoci mu v obnově zvonařské dílny zničené povodní. Hlavní pořad večera byl zpestřen krásným vystoupením pěveckého sboru Camponotus.

Betanie sdružuje lidi z Jilemnice a okolí a umožňuje jim setkávat se s osobnostmi celonárodního významu. Večery jsou prodchnuty laskavostí, pohodou, úsměvem. Jakousi vírou v jiné hodnoty, než které se objevují na prvních místech pochybného žebříčku dneška. Poděkujme proto těm, kteří nezištně večery připravují a účinkují v nich, a dovolte mi vyjádřit přání, aby Betanie měla své místo v jilemnickém kulturním kalendáři tak dlouho, dokud o ni bude mít veřejnost zájem.

Pořad Klubu

Zvonař Petr Rudolf Manoušek

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig