Radko Šťastný: Dalimilova kronika

Pozvání na druhý pořad Klubu Betanie přijal literární historik Dr. Radko Šťastný a přednášel o Dalimilově kronice, která je dlouholetým předmětem jeho badatelského zájmu.

Autor: Věra Hajská. Publikoval Ondřej Hornig 3. 12. 2005.

V roce 1991 vyšla v Melantrichu jeho kniha Tajemství jména Dalimil, v níž se pokusil rozluštit záhadu autora, za kterého označil Petra z Rožmberka. Výsledky dalšího bádání shrnul v knize, o jejímž vydání nyní jedná s nakladatelstvím Academia.

Kronika tak řečeného Dalimila je nejstarší česky psaná kronika pocházející nejspíše z roku 1309. Počátkem loňského roku způsobila velký rozruch ve sdělovacích prostředcích a vzbudila nebývalý zájem veřejnosti, když se v pařížské aukční síni objevil 24 stránková skvostně iluminovaný zlomek jejího latinského překladu, o jehéž existenci do té doby neměl nikdo ani tušení. Zásluhou naší vlády, která na jeho získání pohotově uvolnila 10 milionů korun, byl tento senzační rukopis zakoupen v dražbě a od března 2005 je uložen v Národní knihovně v pražském Klementinu. Ta také v dubnu uspořádala hojně navštívenou výstavu (vystáli jsme si na hodinovou frontu) a při této příležitosti vydala sličnné faksimile.

Jsme rádi, že jsme přednáčku o Dalimilově kronice slyšeli z úst odborníka nad jiné povolaného a těšíme se, že i další program klubu se udrží na vysoké úrovni.

Pořad Klubu

Radko Šťastný: Dalimilova kronika

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig