Adventní setkání

Ve čtvrtek 10. prosince se v rámci klubu Betanie uskutečnilo v SD Jilm adventní setkání, večer krásného slova i hudby. Jedním ze dvou recitátorů byl náš absolvent a stále činný člen volného ochotnického uměleckého sdružení Montalban, Tomáš Hájek.

Autor: Jiří Aubris. Publikoval Ondřej Hornig 14. 12. 2009.

Jeho výrazná, zároveň citlivá interpretace textů zaujala snad všechny přítomné. Tomáš Hájek při přednesu velmi rozmanitých textů ukázal, že je skutečně všestranným interpretem. Na jedné straně citlivě přednesl chlapecky prostou Seifertovu báseň Rolničky slyším či něžné a vznešené Šrámkovo Po sněhu půjdu čistém, na straně druhé lidsky hřejivý, ač pochopitelně vtipně laděný Čapkův fejeton Svíčička či vážně laděné Váchovo Světlo ze světla.

Tomáš Hájek má přirozený dar souznít s autorem, proniknout do jeho světa, a přitom do textu vložit své vlastní niterné vidění, které s autorovou poetikou vytváří harmonický souzvuk. Hudební část programu, k potěše publika, zajistil smíšený pěvecký sbor Vodopád z Nové Paky, který si s sebou přivezl také vlastní recitátorku.

Fotogalerie

Fotografie - 18.jpg
Adventní setkání

Pořad Klubu

Adventní setkání
Adventní setkání

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2019, vytvořil Ondřej Hornig