Jako salesiánský dobrovolník jsem se vydal do mexické Tijuany

Popřednáškový rozhovor Ondřeje Horniga s Vladimírem Svatoněm, etnografem a kurátorem sbírek Regionálního muzea v Náchodě, o jeho cestě do Mexika, zdejší kultuře a Jižní Americe vůbec.

Autor: Vladimír Svatoň. Publikoval Ondřej Hornig 12. 11. 2013.

Jako salesiánský dobrovolník jste se vydal do mexické Tijuany, co předcházelo vaší cestě?

Mojí cestě do Mexika předcházela roční příprava v rámci programu cagliera. Průběh a obsah přípravy zahrnuje 8 víkendů během jednoho školního roku (před nastoupením na dobrovolnou službu) - první víkend se koná zpravidla v říjnu, poslední v červnu.

Více informací o tomto programu najdete na: http://www.adopcenablizko.cz/a/stat-se-dobrovolnikem/priprava-dobrovolniku/

Mexiko je země mnoha tváří, vy jste se tam vydal jazykově vybaven. Jakými jazyky by se zde domluvil Evropan?

Nezbytná je španělština, s některými lidmi se dá domluvit i anglicky, ale díky všeobecné antipatii vůči USA to není příliš vhodné.

Často jste cestoval i za velkou zeď, do amerického San Diega. Jak se Američané dívají na nové přistěhovalce z jihu? A v čem vidíte zasádní rozdíly mezi těmito městy, které jsou od sebe na dohled vzdálena?

Neměl jsem možnost o tomto tématu v USA s nikým hovořit. Překvapil mě totální nezájem obchodníků učit se španělsky, i když velká část jejích zákazníků byli Mexičané. Ve velkých obchodech tento problém řeší tím, že zaměstnají nějakého v USA usazeného Mexičana, který má občanství USA nebo alespoň platné pracovní povolení.

Na druhou stranu se Mexičané příliš nesnaží učit anglicky. Jsou lidé, kteří pracují v USA 20 i více let, a vystačí si jen s velmi elementární angličtinou.

Ve své přednášce jste zmínil vřelý vztah Mexičanů k jejich vlajce. Je to celomexický fenomén? Kde všude ji třeba používají?

Mexická vlajka

Ano Mexičané svoji vlajku milují. Používají ji velice často, často se při slavnostech oblékají do oblečení v národních barvách.

Je třeba zdůraznit, že vlastenectví je součástí výuky na základních školách. Zde je velmi zajímavá republikánská tradice. Každý pátek celá škola (všichni žáci a učitelé) vzdávají hold národní vlajce. Je velmi zajímavé, že z těch nejproblematičtější chlapců na škole při naší oratoři vybírali vždy tři vlajkonoše, kteří velmi vážně pochodovali se státním praporem, a bylo na nich vidět, že jsou na svůj úkol patřičně hrdí.

Měl jste možnost navštívit i jiné části Mexika či Jižní Ameriky? Jak se mění skladba a zvyky obyvatel v různých částech Mexika nebo Jižní Ameriky?

V roce 1996 jsem měl možnost navštívit kromě Mexika ještě Kostariku, Panamu, Nicaragui, Salvador, Guatemalu a Belize. Zvyklosti se v každé z těchto zemí poměrně dost lišily. Je jen velmi obtížné tyto rozdíly stručně charakterizovat.

Kostaričané jsou převážně evropského původu, jsou klidní. V hlavním městě téměř neexistoval noční život. Když jsme se například vraceli z večeře, kam jsme byli našimi přáteli pozváni, neměli jsme šanci po 24h sehnat autobus ani taxík, museli jsme jít několik kilometrů pěšky.

Vladimír Svatoň při přednášce

Panamci jsou převážně míšenci bělochů s černochy nebo indiány. Jsou temperamentní a velmi hrdí na své hlavní město a Panamský průplav. Velmi mě zde zaujali Indiáni kmene Kuna, kteří se velice rychle přizpůsobili modernímu světu a otevřeli své ostrovy San Blas (které se nikomu nepodařilo zcela ovládnout) turismu. Muži kmene Kuna chodí moderně oblečení, používají moderní techniku, zatímco jejich ženy stále chodí v tradičních krojích. Jsou navíc velice talentování. Přestože jich je jen několik tisíc, tvoří asi 10% studentů státní university.

Nicaragua byla hodně zbídačená socializmem. Díky němu se ocitla v ekonomické izolaci, ze které se jen velmi těžko dostávala. Obyvatelé jsou tu také převážně míšenci indiánů s bělochy a částečně i černochy.

Salvador je malá velmi hustě zalidněná země s relativně rozvinutým průmyslem. Drtivá většina populace jsou míšenci s indiánskými kořeny. Velmi zajímavé je to, že mezi místní ekonomickou elitu pronikli křesťanští imigranti z Betléma. Díky této migraci je dnes místo Kristova narození z 90% muslimské, přestože v minulosti tomu bylo právě naopak.

Guatemala je nádherná země, kde jako by se zastavil čas. Většina obyvatel jsou indiáni, mnozí z nich žijí tak jako jejich předkové. Pak jsou tu nějací míšenci a asi tři procenta populace tvoří potomci Evropanů. Tato země si nárokuje území svého souseda Belize. Dokonce ho mají zakresleno na mapě jako svou provincii.

Belize je úplně jiné než všechny země, o kterých jsem zatím psal. Mluví se tam převážně anglicky, hustota populace je velmi nízká stejně jako kriminalita (s výjimkou Belize City). Je tam stále cítit britský řád.

-------------------------------------------------------------------

Děkuji panu magistru Svatoňovi za rozhovor a těším se někdy příště na viděnou.

Fotogalerie

Fotografie - DSCF6913.JPG
Zkušenosti salesiánského dobrovolníka z Mexika

Pořad Klubu

Vladimír Svatoň: Zkušenosti salesiánského dobrovolníka z Mexika
Vladimír Svatoň: Zkušenosti salesiánského dobrovolníka z Mexika

Sociální sítě
© ČKA Klub Betanie 2024, vytvořil Ondřej Hornig